Przebieg Eucharystii


OGÓLNY SCHEMAT MSZY ŚWIĘTEJ:

I) OBRZĘDY WSTĘPNE
- Pieśń na wejście (ewentualnie Antyfona na wejście)
- Znak krzyża
- Pozdrowienie ludu
- Wprowadzenie do liturgii dnia i zapowiedź intencji
- Akt pokuty
- Wezwania Kyrie eleison… (poza 3 i 4 formą aktu pokuty)
- Hymn Gloria- w święta i uroczystości
- Kolekta

II) LITURGIA SŁOWA
- Czytanie I
- Psalm responsoryjny
- Czytanie II- w święta i uroczystości
- Śpiew przed Ewangelią
- Ewangelia
- Homilia
- Wyznanie wiary- w uroczystości
- Modlitwa powszechna

III) LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
- Obrzęd przygotowania darów – procesja z darami, przygotowanie darów, (ewentualne okadzenie), modlitwa nad darami
- Prefacja- dialog przed prefacją, tekst prefacji, śpiew Sanctus
- Modlitwa eucharystyczna- epikleza, przeistoczenie, anamneza, modlitwy wstawiennicze, wielka doksologia
- Obrzędy komunii- modlitwa Pańska, znak pokoju, Baranku Boży, „Oto Baranek Boży”, komunia święta, modlitwa po komunii

IV) OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA
- Ogłoszenia
- Błogosławieństwo
- Rozesłanie
- Pieśń na wyjście